HEART BLACKENED (2017)

HEART BLACKENED (2017)


HD |   หนังเอเชีย

HEART BLACKENED (2017)  คู่หมั้นซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลถูกฆาตกรรม และลูกสาวของเขาเป็นผู้ต้องสงสัยที่สำคัญ เขาเชื่อว่าเธอไม่ใช่ฆาตกร ดังนั้นเขาจึงใช้ความสามารถทั้งหมดเพื่อค้นหาความจริงและปกป้องเธอ


  แท็ก


Top