Our Godfather (2019) เจ้าพ่อผู้โค่นมาเฟีย

Our Godfather (2019) เจ้าพ่อผู้โค่นมาเฟีย


HD |   หนังฝรั่ง

Our Godfather (2019) เจ้าพ่อผู้โค่นมาเฟีย  GODFATHER ของเราเป็นสารคดีความยาวเกี่ยวกับ Tommaso Buscetta ซึ่งเป็นหัวหน้ามาเฟียอิตาลีคนแรกที่เคยเผชิญหน้ากับ Cosa Nostra Buscetta ช่วยนักโทษมากกว่า 400 คน


  แท็ก


Top