Tell Me Who I Am (2019) เงามืดแห่งความทรงจำ

Tell Me Who I Am (2019) เงามืดแห่งความทรงจำ


HD |   netflix

Tell Me Who I Am (2019) เงามืดแห่งความทรงจำ  ในผลงานสารคดีเรื่องนี้ อเล็กซ์ไว้วางใจให้แฝดน้อง มาร์คัสเล่าเรื่องราวในอดีตก่อนสูญเสียความทรงจำให้ฟัง ทว่ามาร์คัสเก็บงำความลับอันดำมืดของครอบครัวเอาไว้


  แท็ก


Top