THE EDGE OF DEMOCRACY (2019)

THE EDGE OF DEMOCRACY (2019)


HD |   netflix

THE EDGE OF DEMOCRACY (2019)  การผสมผสานของสารคดีทางการเมืองและบันทึกความทรงจำส่วนตัวในผลงานที่สืบสาวความจริงที่ซับซ้อนเบื้องหลังการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสองคนของบราซิล


  แท็ก


Top